Solr Search

Juniya 2 Banllywood Film Full HD 2017 Action af Maay

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon
Producer: 

Filmkaan #Juniya2 waxaa lasameeyey sanadkan 2017, bisha uu soo baxayna waa October 5ta. Waa film runtii sheeko fiican oo macaan ah, iyo qiso qaxar ah. Waxaana sameesey shirkada #Banllywood.

Produced with facilities provided by Vermont Community Access Media (VCAM).
 

Episode Number: 
020
Original Airdate: 
Monday, December 11, 2017
Series: 

Shows In This Series