Solr Search

Manami Toyota / Akira Hokuto

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

It's Manami Toyota against Akira Hokuto for the AJPW/AJW women's championship from 1991!

Episode Number: 
017
Original Airdate: 
Monday, November 14, 2016

Entertainment

Shows In This Series